אנגלית    שאלות ותשובות    Jewish Vegetarianism    Jewish Recipes
קישורים    צרו קשר    What You Can Do    Media    Newsletter

 

 

מדוע כה הרבה מנהיגים דתיים יהודיים תומכים בצמחונות, לרבות הרב הראשי של ישראל שלמה גורן והרב הראשי הראשון של לפני קום המדינה אברהם קוק?

 

מדוע הרב הקודם של אירלנד דוד רוזן מחשיב "צריכת בשר כלא קביל מבחינה הלכתית"?

 

מדוע, אחרי הודו, בישראל נמצא המספר הגדול ביותר של צמחונים מבוססי אמונה בעולם?

 

התורה מלאה במצוות שדורשות יחס הומאני לחיות, אך חוות החרושת המודרניות המייצרות למעלה מ-90% ממוצרי בעלי החיים שאנו צורכים כיום מגדלות את בעלי החיים שלהם בתנאים לא מוסריים של סבל נבזי. התורה משקפת דאגה עמוקה לאדמה, אך עם זאת, הגורם הראשי של זיהום מים, שימוש במים, סחף קרקע, השמדת יערות הגשם ונזקים סביבתיים אחרים, חקלאות של בעלי חיים, גובה מחיר אדיר מהכוכב. ההוראה היהודית מדגישה את החשיבות הרבה של הגנת בריאות הדם, אך עם זאת, צריכת מוצרי בעלי חיים בארצות הברית אחראית למספר מחלות כולל מחלת לב, הרוצח מספר אחת באמריקה. היהדות מטיפה לדאגה לעני ולרעב, אך כאשר ל-800 מיליון אנשים אין מספיק אוכל כדי לקיים את עצמם, הדיאטה הבשרית שלנו היא לפחות פי 10 בזבזנית במשאבי תזונה מאשר דיאטה צמחונית.

 

בבקשה קרא ולמד אודות התנועה הצמחונית היהודית, וחשוב על איך ההוראה היהודית מתייחסת להחלטות שאנו עושים כל יום כשאנו יושבים לאכול. כפי שרבי יצחק הלוי הרצוג אמר, "יהודים ינועו באופן גובר והולך לצמחונות מתוך הידע העמוק שלהם על פקודות מסורתם... גלקסיה שלמה של מנהיגים רבניים ורוחניים מרכזיים... הכירה בצמחונות כמשמעות המוחלטת של ההוראה המוסרית היהודית.  


דפים בעברית

דף מידע: יהדות, צמחונות, ובריאות
דף מידע: יהדות, צמחונות ובעלי חיים
דף מידע: יהדות, צמחונות ואיכות הסביבה

שאלות ותשובות

סרט: חובה מקדושת

יהודים צמחונים מפורסמים

קישורים

 
Can you translate?