דף הבית    שאלות ותשובות    Jewish Vegetarianism    Jewish Recipes
קישורים    צרו קשר    What You Can Do    Media    Newsletter

 

דף מידע
יהדות, צמחונות ואיכות הסביבה

English אנגלית

 

ההוראה הסביבתית היהודית

 

"מי הוא זה מלך הכבוד ה' צבאות הוא מלך הכבוד סלה"

 

האמוראים הבבליים מצהירים שתפקיד האנשים הוא להעשיר את העולם כ-"שותפי ה' בעבודת הבריאה" (שבת 7, א) הם מצביעים על דאגה עמוקה לשימור הסביבה ומניעת זיהום. הם קובעים: "אסור לחיות בעיר שאין בה גינה או ירק" (קידושים 66, א). הגורן חייב להיות ממוקם רחוק מספיק מהעיר כדי שהוא לא ילוכלך ע"י פסולת שנישאת בידי הרוח (משנה בבא בתרה ח', ב') מפעלי עורות חייבים היו להיות ממוקמים לפחות 50 אמות מעיר ויכלו לשכון רק בצד המזרחי של העיר, כדי שהריח לא יגיע לעיר בעזרת הרוחות המערביות השכיחות (משנה בבא בתרה, ח', ב')

 

"המשלח מעינים בנחלים בין הרים הרים יהלכון. ישקו כל-חיתו שדי, ישברו פראים צמאם. עליהם עוף השמים ישכון... משקה הרים מעליותיו... מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם, להוציא לחם מן הארץ... מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית, מלאה הארץ קנינך..."

 

שמירה על ארץ ישראל היא מוטיב מרכזי ביהדות. שלושת הרגלים (פסח, שבועות וסוכות) הם חגיגות חקלאיות וגם רוחניות. יהודים מתפללים לטל ומטר בזמן המתאים כדי שיהיה יבול עשיר בישראל. המסורת היהודית אוסרת על שימוש לרעה במשאבים הטבעיים ובסביבה.

 

'שעה שברא הקדוש-ברוך- הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: "ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן. וכל מה שבראתי בשבילך בראתי". תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך' (מדרש קהלת רבה, ז', י"ג)

 

המציאות הסביבתית של חקלאות החיות המודרנית

 

חקלאות מבוססת חיות הרסנית לאיכות הסביבה:

  • רוב 315,000 הקמ"ר ההרוסים של יערות הגשם בעולם מיועדים לשימוש כאדמות מרעה לייצור בשר לצפון אמריקה! זה מוביל להתחממות כדור הארץ, מדבור והובלת 80% מהמינים בעולם להשמדה. כל המבורגר שקול ל-5 מ"ר של יער גשם הרוס.
  • חקלאות מבוססת חיות בארצות הברית מבזבזת יותר מים מאשר כל השימושים האחרים ביחד! חצי ק"ג בשר שקול ל-9,500 ליטר של מים מבוזבזים.
  • חקלאות מבוססת חיות היא מקור זיהום המים מספר אחד בארצות הברית, שם היא מייצרת 113 טונות של פסולת חיות בכל שניה! מספר זה גדול פי 130 מהשפכים של כל אוכלוסיית האדם בכדור הארץ, ושום חלק מפסולת זו לא מטופל.
  • חקלאות מבוססת חיות אחראית ל-85% מהשמדת שכבת הקרקע העליונה בארה"ב, יותר מ-4 מיליארד טון בשנה!
  • 30% מפליטות המתאן, גז חממה חזק ביותר, מגיעות ממשק החי - יותר מאשר כל מקור אחר!
  • ייצור אוכל מצמחים יעיל מבחינת האנרגיה פי 5-50 יותר מאשר ייצור מוצרי בעלי חיים! חצי ק"ג סטייק שקול לבעירת למעלה מ-3 ליטר בנזין.
  • רוב האדמה הטובה לגידול יבולים בארה"ב מגדלת אוכל לבעלי חיים, ובשבילם השימוש במדבירי חרקים אינו מבוקר! כימיקלים אלה בסופו של דבר מזהמים את הסביבה.

יהדות, צמחונות ובריאות
יהדות, צמחונות ובעלי חיים